Anketa

Prièica

Ja sam proklet, od rimske crkve, i potjeran na Rub Svijeta, da se bacim u Ambis.----------------------------------------- -----------------------------------Na put ka Rubu krenuo sam navrat nanos, bez neke pripreme, ne znajući koliko dugo će put potrajati.--------- -------------------------------------------------Ne dugo, već nakon 45. dana hodanja, dođoh do Ruba------------------------ Sam je pogled s Ruba veličanstven; - Ambis se prostire ispod, a nebo povrh; negdje se mješaju jedan u drugi, a nemožeš dokučiti gdje. Sam Rub je pješčan, od najfinijeg i najsuhljeg saharskog pijeska, jasno, lagan i topao povjetarac pirka, kovitlajući fini pijesak koji ne pada preko Ruba.---------------------------------------------------------------Bacio sam se u Ambis, koji začudo ima zastrašujuću gravitaciju, i padao brzo i dugo. Količina straha hranjena obilnim porcijama adrenalina potencirala je perceptivne senzore. ----------------------------------------------------Počeo sam intuitivo upravljati padom, i otkrio da letim. ---------------------------------------------------Evolucija na djelu?? Ne.----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Oslobođenje duše?? Ne.------------------------------------------------------------------
  Kako to, kako to?
glas rezultati