Anketa

Prièica

Još je homo erectus, a i njegovi prethodnici, slutio, da je putovanje kroz prostor zemaljske kugle njegovo poslanje.----------------------------------------------------------------6. je eon tek započeo; Hixx je krenuo na svoje Putovanje kroz Svemir.-----------------------------------------------------Radi potrebe prevođenja na simboliku razumljivu homo sapiensu, potrebno je pojam "Putovanja" pojasniti. "Putovanje" ne treba zamišljati kao pravocrtno ili čak i krivocrtno kretanje od točke A do točke B,------------------------, jer kada se putovanje mjeri eonima (1 eon = 1.000.000.000 zemaljskih godina), tada točke: A, B, C, D (nebeska tijela) itd. postanu i nestanu ili promjene poziciju.--------------------------------------------------------------------- Stoga elementi potrebni za izradu Hixxove Svemirske navigacije su samo točna predviđanja seljenja energije iz jednog materijaliziranog stanja u drugo materijalizirano stanje, tj. materijalnog trajanja u raznim energetskim oblicima, više ili niže energetske aktivnosti. Vrlo aktivne ili slabo aktivne.----------------------Svakako sve u skladu sa Prirodnim Redom-------------------------.Stoga Hixxovo putovanje treba maštati kao put koji je trasiran pravilo planiranim i odabranim "prolaznim vremenima" do kraja svog Putovanja, na samom kraju Vremena.
  Možete li izmaštati putovanje koje traje 1 eon, a da pritom ne "posjetite" ni jedno svemirsko tijelo, jer to nije Vaša misija?
glas rezultati