Anketa

Prièica

Vratimo se malo...u Svemir.----------vratimo se u 5800.-tu godinu, koju broji Abrahamov narod. Kod zapadnih civilizacija Hinta, je to netom poslije 2030-te.----------------------------------------------- Dva su se čovjeka sporila oko imenovanja novosintetiziranog ili novostvorenog prirodnog elementa.-------------------------------------Prvi ga je imenovao Synthesys, dok ga je Drugi imenovao Speranium-----------------------------------------Osnovana karakteristika tog elementa je bila njegov zastrašujući energetski potencijal. Laički rečeno; koliki je omjer energetskog potencjala ugljena u odnosu na Uran 235, proporcionalno je toliki omjer Urana 235 u odnosu na Synthesys.--------------------------------------------- Prvi ga je otkrio na čelu svojeg mješovitog tima. Drugi, na čelu..svojeg mješovitog..khm..tima. fiju. --No, dok je Prvi koristio Sintezu kao osnovni princip dobivanja novog elementa, Drugi nije koristio Sintezu, a što je koristio nije ostalo zabilježeno. Činjenica je jedino, da su i jedan i drugi pripisivali sebi pravo imenovanja novostvorenog elementa--------------------------------------------Kasnije smo vidjeli da je ta mogućnost stvaranja i korištenja tog elementa doprinjela pojavi Superiora u bliskoj budućnosti, a kasnije i dalje, i "rađanje" Cyberiusa.----------------------------------------Kako se zvao?..........Danas se tako ne zove.------------------------------------------------
  Koliko prirodnih elemenata postoji u Svemiru?
glas rezultati