Anketa

Prièica

Još je Homo sapiens-Intuitivac, Hint, slutio da je Svemir:Fizikalno Prostor-Vrijeme. Cyberius je tu slutnju jako dobro definirao i doradio, uglavnom promatrajući moderirajuće efekte Temperature i njenih derivata.------------------------------------ Hixx je pak dokučio konačnost Svemira, te Njegovu sudbinu. Vrijeme-Prostor će (ovdje je upotreba futura krajnje upitna) defragmentirati sebe na manje sastavne elemente koji će biti Svemiri za sebe.----------------------------------- A tada se svaki počinje zgušnjavati--------------------------------------. Dokučivši sastav Okoliša svemirskog, Hixx se rasporedio u svaki Svemir po jedan, te krenuo na putovanje kroz puno manje Vrijeme-Prostor, preuzevši na sebe ulogu posljednjeg Nositelja Ideje.-----------------------------------------
  Koliko ste "epizoda" Ankete pratili?
glas rezultati