Anketa

Prièica

Hixx je za potrebe sintetiziranja vodika koristio...hajmo reći....neku vrstu lijevka za zahvaćanje i usmjeravnje enrgije, kako bi postigao(stvorio) željenu vodikovu atomsku strukturu. Vodik je pak zagrijavao, točnije samozagrijavao, do temperature potrebne da se četiri njegova atoma trasformiraju u atom helija. Temperature za postizanje takvog procesa transformacije su visoke, stoga je cijeli proces smješten u vakuum-svemir. Tako je sve počelo...u ovom svemiru... -------------------- ------------....jednostavno...-------------- Jednostavno ne znači nezanimljivo i ne podrazumijeva da je svakome dosegljivo.---------- --- - Homo sapiensa krasi osobina koju je kasnije do savršenstva razvio Hyc - oni, naime, imaju SLUTNJU, za koju je na koncu zakinut Hixx -----------------
  Da li Stvoritelj traje koliko i jedan Svemir ?
glas rezultati