Anketa

Prièica

HIXX je nastao prirodnim razvojem svih inteligencija koje su krasile ljudsku vrstu; IQ, EQ, MQ, SQ, + svi ostali kvocjenti.-----------------------------------------------------Time što se HIXX integrirao stvoreno je novo biće, a ono nije bilo zbroj koeficijenata inteligencija nego je bilo višestruko moćnije_ _ _ _ _ _ __ _ Sam čin spajanja individua (koje su pritom bile performirane kao fraktali, 1 ČOVJEK = 1 FRAKTAL) bio je još jedan evolucijski skok razvojnog niza ljudske vrste, još od samog Početka.------------------------------------------ Specifikum je ovaj; to je bio prvi evolucijski skok koji je bio izazvan ljudskom namjerom, a ne "prirodnim" razvojem.-------------------------------------------------- Prvi je HIXX bio tvoren od devet fraktala, a drugi od deset.------------------------------------------------------
  Da li bi rado bio(la) jedan od devet fraktala?
glas rezultati