Anketa

Prièica

Radost je osobina koja karakterizira ZBOR HIXX, na svome putu korz prostor/vrijeme. Radost koja je proizašla iz istanèanog smisla za duhovitost. HIXXov je smisao za humor i duhovitost proizašao iz smisla za lijepo - ESTETIKE. Kako je smisao za duhovito determiniran smislom za kreativnost i smislom za igru, a to su ujedno neke od najrazvijenijih osobina HIXX-a, HIXX se veliki dio svog puta tresao od smijeha.
  Što vas najviše nasmijava?
glas rezultati