Almost Famous

Vladimir Vidrić

 

 

Vladimir Vidrić

 

 

Adieu

 

 

 

O moja je leđa lagano

Kucnula mandolina

I moj se kaput raskrio.

Purpurna pomrčina

Moje je vjeđe prekrila

Od sunca, vjetra i vina.

 

A moja se ruka ganula

Koja pjesmice sklada,

Svijetlu je suzu utrla

Što mi sa zjena pada.

- Tako silazim, gospojo,

Stubama tvojega grada.

 

 

 

 

 

Zašto bismo rekli Adieu rodnoj kući Vladimira Vidrića?

 

 

Zar zato što je privatni interes jači i važniji od javnog dobra?

 

Zar zato da stvarajući novo uništavamo i rušimo tradiciju i ljepotu starog?

 

Zar zato da krupni kapital postane još krupniji?

 

Zar zato što se ne poštuju Propisi  i Zakoni?

 

 

Spasimo kuću Vladimira Vidrića, sačuvajmo Cvjetni plac!