Almost Famous

vasko popa

Vasko Popa rođen je 1922. godine u Vršcu, u Srbiji. Prve pjesme objavio je 1938. u listu "Novi srednjoškolac". Studirao je u Beogradu, Beču i Bukureštu. Objavio je desetak zbirki pjesama. Pjesme su mu objavljene na više od dvadeset jezika, a među njima i na turskom, švedskom i bengalskom. Umro je 1991. godine.


 

 

PUTOVANJE

 

Putujem

I drum također putuje

 

Drum uzdahne

Dubokim tamnim uzdahom

Za uzdisanje vremena nemam

Putujem dalje

 

Ne spotičem se više

O usnulo kamenje na drumu

Putujem lakši

 

Ne zagovara me više

Besposleni vetar

Kao da me ne primećuje

Putujem brže

 

Misli mi kažu da sam ostavio

Neki krvav neki potmuo bol

Na dnu ponora za sobom

 

Za razmišljanje vremena nemam

Putujem

 


 

 

PATKA

 

Gega se prašinom

U kojoj se ne smeju ribe

U bokovima svojim nosi

Nemir voda

 

Nespretna

Gega se polako

Trska koja misli

Ionako će je stići

 

Nikada

Nikada neće umeti

Da hoda

Kao što je umela

Ogledala da ore

 


 

 

SVINJA

 

Tek kad je čula

Besni nož u grlu

Crvena zavesa

Objasnila joj igru

I bilo joj je žao

Što se istrgla

Iz naručja kaljuge

I što je večerom s polja

Tako radosno jurila

Jurila kapiji žutoj

 


 

 

ciklus: I G R E

 

PRE IGRE

 

Zažmuri se na jedno oko

Zaviri se u sebe u svaki ugao

Pogleda se da nema eksera da nema lopova

Da nema kukavičijih jaja

 

Zažmuri se i na drugo oko

Čučne se pa se skoči

Skoči se visoko visoko visoko visoko

Do navrh samog sebe

 

Odatle se padne svom težinom

Danima se pada duboko duboko duboko

Na dno svoga ponora

 

Ko se ne razbije u paramparčad

Ko ostane čitav i čitav ustane

Taj igra


 

 

KLINA

 

Jedan bude klin drugi klešta

Ostali su majstori

 

Klešta dohvate klin za glavu

Zubima ga rukama ga dohvate

I vuku ga vuku

Vade ga iz patosa

Obično mu samo glavu otkinu

Teško je izvaditi iz patosa klin

 

Majstori onda kažu

Ne valjaju klešta

Razvale im vilice polome im ruke

I bace ih kroz prozor

 

Neko drugi zatim bude klin

Neko drugi klešta

Ostali su majstori


 

 

LOVCA

 

Neko uđe bez kucanja

Uđe nekome na jedno uvo

I iziđe mu na drugo

 

Uđe korakom šibice

Korakom upaljene šibice

Glavu mu iznutra obigra

 

Glavni je

 

Neko uđe bez kucanja

Uđe nekome na jedno uvo

I ne iziđe mu na drugo

 

Pečen je

 


 

 

VRATI MI MOJE KRPICE

 

Padni mi samo na pamet

Misli moje obraz da ti izgrebu

 

Iziđi samo preda me

Oči da mi zalaju na tebe

 

Samo otvori usta

Ćutanje moje da ti vilice razbije

 

Seti me samo na sebe

Sećanje moje da ti zemlju pod stopalima raskopa

Dotle je među nama došlo

 


 

 

* * *

 

Vrati mi moje krpice

 

Moje krpice od čistoga sna

Od svilenog osmeha od prugaste slutnje

Od moga čipkastog tkiva

 

Moje krpice od tačkaste nade

Od žežene želje od šarenog pogleda

Od kože s moga lica

 

Vrati mi moje krpice

Vrati kad ti lepo kažem


 

 

* * *

 

Šta je s mojim krpicama

Nećeš da ih vratiš nećeš

 

Spaliću ti ja obrve

Nećeš mi dovek biti nevidljiva

 

Pomešaću ti dan i noć u glavi

Lupićeš ti čelom o moja vratanca

 

Podrezaću ti raspevane nokte

Da mi ne crtaš školice po mozgu

 

Napujdaću ti magle iz kostiju

Da ti popiju kukute s jezika

 

Videćeš šta ću da ti radim

 


 

 

* * *

 

Izbrisao sam ti lice sa svoga lica

Zderao ti senku sa svoje senke

 

Izravnao bregove u tebi

Ravnice ti u bregove pretvorio

 

Zavadio ti godišnja doba

Odbio sve strane sveta od tebe

 

Savio svoj životni put oko tebe

Svoj neprohodni svoj nemogući

 

Pa ti sad gledaj da me sretneš