Almost Famous

mak dizdar

Mak (Mehmedalija) Dizdar (Stolac, 1917. – Sarajevo, 1971.)

Kao pjesnik je debitirao sredinom 50-ih godina 20. stoljeća. Njegovu poeziju karakterizira stilska i oblikotvorna jednostavnost, arhaičan jezik te tematsko i motivsko poniranje u bosansku tradiciju. Krunom njegova pjesničkog stvaranja kritičari smatraju njegovu zadnju zbirku «Kameni spavač».

 


Putovi

 

Ti si nakanio da mene nema i pod svaku cijenu

Ideš prema meni I u jurišu

Smijući se i plačući

Pred sobom

Sve čistiš i ništiš

 

Ti si nakanio da me pod svaku cijenu uništiš

Ali nikako da nađeš

Istinski put do mene

 

Jer

Ti poznaješ uklesane i utrte pute

I niti ijedan drugi

(A mali su zapravo i jalovi

Bez obzira koliko su

Za tebe

Oholog i jakog

I preteški

I

Dugi)

 

Ti poznaješ samo one putove

Što prolaze

Od srca

I

Oka

Ali to nije sve

 

Ima putova što su se ispružili pred nama

Bez javnog traga kolovoza

Bez voznog reda

I roka

 

Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene

Veoma sigurna i česna

Ona

Što dolazi

S lijeva

Ili

Zdesna

 

Zavaravaš se stalno da do mene treba ići

Smjerovima sličnim

Sa sjevera

Ili

Juga

 

Ali to nije sve

 

Kuga

Oči uvijek

Pametno mi traži

Ispod ustalasale na vjetru raži

Iz korjena zemlje gdje se zgusla tmina

 

A iz bezmjernih visina

Odozgora

Pritiskivati

Grudi

Najjače

Može

Móra

 

Ali to nije sve

 

Ti ne znaš zakopn raskrsnice

između svjetlila

I

Tmice

 

Jer najmanje znaš da u svom žiću

Najteža rvanja su

I ratovi pravi

U samome

Biću

 

Ti ne znaš dakle da zlo si moje najmanje

između mnogih

Mojih

Velikih zala

 

Ti ne znaš s kim

Imaš posla

 

Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova

 

Ti ne znaš da pu od tebe do mene

Nije isto što i put

Od mene

Do tebe

 

Ti ne znaš ništa o mome bogatstvu

Skrivenom za tvoje moćne oči

(Ti ne znaš da meni je

Mnogo više

Nego što misliš

Sudbina

Namrijela

I

Dala)

 

Ti si nakanio da me pod svaku cijenu uništiš

Ali nikako da neđeš istinski put

Do mene

 

(Shvatam te:

Čovjek si u jednom prostoru i vremenu

Što živi tek sada i ovdje

I ne zna za bezgranični

Prostor vremena

U kojem se nalazim

Prisutan

Od dalekog jučer

Do dalekog sjutra

Misleći

O tebi

 

Ali to nije sve)

 

A iz bezmjernih visina

Odozgora

Pritiskivati

Grudi

Najjače

Može

Móra

 

Ali to nije sve

 

Ti ne znaš zakon raskrsnice

Između svjetlila

I

Tmice

 

Ali to nije sve

 

Jer najmanje znaš da u svom žiću

Najteža rvanja su

I ratovi pravi

U samome

Biću

 

Ti ne znaš dakle da zlo si moje najmanje

između mnogih

Mojih

Velikih zala

 

Ti ne znaš s kim

Imaš posla

 

Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova

 

Ima putova što su se ispružili pred nama

Bez javnog traga kolovoza

Bez voznog reda

Bez vremena

I roka

 

Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene

Veoma sigurna i česna

Ona

Što dolazi

 

S lijeva

Ili

Zdesna

 

Zavaravaš se stalno da do mene treba ići

Smjerovima sličnim

Sa sjevera

Ili

Juga

 

Ali to nije sve

 

Kuga

Oči uvijek

Pametno mi traži

Ispod ustalasale na vjetru raži

Iz korjena zemlje gdje se zgusla tmina


Zapis o vremenu

 

Davno ti sam legao

I dugo ti mi je

Ležati

 

Davno

Da trava mi kosti

Davno

Da crvi mi meso

Davno

Da stekoh tisuću imena

Davno

Da zaboravih svoje ime

 

Davno ti sam legao

I dugo ti mi je

Ležati


Zapis o zemlji

 

Pitao tako jednom tako jednoga vrli pitac neki:

A kto je ta šta je ta da prostiš

A gdje li je ta

Odakle je

Kuda je

Ta

Bosna

Rekti

 

A zapitani odgovor njemu hitan tad dade:

Bosna da prostiš jedna zemlja imade

I ponosna I bosa da prostiš

I hladna i gladna

I k tomu još

Da prostiš

Prkosna

Od

Sna

 


Ptica

 

Odletjela si

 

Zašto nisi odnijela

I svoj cvrkut

Koji mi je

Naselio

Krv