Almost Famous

2003 // 2004 // 2005 // 2006 // 2007 // 2008 // 2009 // 2010 // 2011 // 2012 // 2013 // 2014 // 2015 // 2016 // 2017

 

dubravko mihanović

Dubravko Mihanović

Beckettove uši

 

Alfred i Francois

 

Nimalo ne pretjerujem kad kažem da se bavio filmom kao religijom...

Francois Truffaut, Hitchcock

 

Na crno-bijeloj fotografiji zaustavljeni su

Alfred Hitchcock i Francois Truffaut.

Pušeći cigare, vode jedan od svojih razgovora.

Slično su odjeveni, u tamna odijela i bijele košulje,

mada Truffauta odaje pomalo nehajno zavezana kravata.

Stol je gotovo prazan, pred njima je tek najnužnije:

kutija šibica, staklena pepeljara i papiri, naravno.

Mudrac Hitchcock gleda pred sebe, kao da Truffaut nije tu.

Položivši dlanove o rub stola, doima se mirnim.

Čini se da zna kako stvari stoje pa se, otpuhujući dimove,

može prepustiti razmišljanju.

Nemirni Truffaut, pak, želi toliko toga upitati Majstora:

prste je zgrčio u rječitoj kretnji,

a očima hrabro kreće na Hitcha.

Alfred i Francois, Hitchcock i Truffaut.

Povijest filma nestaje i iznova se pojavljuje

u dimu njihovih cigara.

 

Beckettove uši

 

Neuobičajeno je tiho ove večeri; naprežem se, no ne čujem ni zvuka.

Samuel Beckett, Posljednja Krappova vrpca

 

Kažu da je pratio sport, najviše golf i ragbi. "Uživao je i u glazbi, posebno

Schubertu...", tvrdi jedan od njegovih prijatelja.

Ipak, svi se slažu da je vrijeme najradije provodio u Luxemburškom parku,

osluškujući šuštanje lišća pod svojim koracima.

Fotografije pokazuju da je pomoću štapa šetao sve do duboke starosti.

Priča s lišćem može se doimati patetičnom,

no kod njega je, po svoj prilici, bila riječ o fiziološkoj potrebi. To postaje

jasno ako zadržimo pogled na Beckettovim ušima.

Oblikom nalik otvorenim ustima, ona su se hranila zvukom lišća, nalazeći

u njemu ono što školjke nalaze u moru: gibanje tišine. 

 

Czeslawov brijeg

 

Uspravljen, vidio sam plavo more i jedrenjake.

Czeslaw Milosz, Dar

 

Plemenito je misliti da su

pravednost i istina izbjegle smrt.

Čak i ako nije tako, krtice,

kolibriji i cvijeće pružaju utjehu.

 

(S Medvjeđeg vrha pogled

puca na Tihi ocean i brodove.

Leđa su okrenuta k Istoku,

jer tamo su Evropa i Poljska.)

 

Zemlja je, međutim, okrugla,

a zavist ne donosi ništa dobro.

Galebovi vrište u morskoj magli.

Nije tužan, samo zamišljen.

 

Dubravko Mihanović, rođen 1975. godine u Zagrebu, gdje je završio dramaturgiju na ADU. Dramski su mu tekstovi izvođeni u GK Požega, HNK Split, HKK Zadar, Teatru &TD u Zagrebu i Kazalištu Virovitica, na Hrvatskom radiju, na radio-postajama u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj, Finskoj, Mađarskoj... Drama Bijelo, za koju je dobio nagradu "Marin Držić" Ministarstva kulture RH, za 1997. godinu, uvrštena je u knjige Nova hrvatska drama: izbor iz drame 90-ih i Croatian Radio Plays in the 1990s i snimljena je za Hrvatsku televiziju. Kao dramaturg radio je na predstavama u Zagrebu i Splitu, kao pisac i dramaturg surađivao s Dramskim programom Hrvatskog radija, Hrvatskom televizijom. Njegove su radio-igre predstavljale Hrvatski radio na međunarodnim festivalima u Firenzi i Berlinu... Objavljivao je u Teatru & Teoriji, Frakciji, Forumu, Vijencu... Bio je urednik u časopisu Plima. Za ciklus pjesama Morske pjesme dobio je nagradu "Plava sol", umjetničke organizacije "Vuković & Runjić". Član HDDU-a i HZSU-a.