Anketa

Prièica

 

 

Danas gotovo nitko i nigdje nije zadovoljan obrazovnim sustavom. Obrazovani sustavi se sporo mijenjaju i još sporije prilagođavaju promjenama realiteta. U 21. stoljeću  puno se razmišlja o smjerovima, metodama i sadržajima obrazovanja. Teško je pronaći rješenja u kontekstima zastarjelih institucija i nejasno određenih aspiracija. Stoga se spominju samo neke osnove koje bi valjalo slijediti. ‘Brojni pedagozi smatraju da se škole trebaju prebaciti na podučavanje ‘četiriju k-ova: kritičkog razmišljanja, komunikacije, kooperacije i kreativnosti. Taj je smjer dobar, ali ne znamo koliko i gdje ga se može slijediti. U svakom slučaju, danas valja ‘smanjivati količinu tehnoloških vještina i naglasiti opće korisne životne vještine’. (ideje.hr)

  U čemu od navedenog ste najjači?
glas rezultati