Anketa

Prièica

 

Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. rujna 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine (Agenda2030) kojim je definirano 17 ciljeva održivog razvoja za iskorjenjivanja siromaštva, neravnopravnosti i nepravde, kao i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.
Ciljevi održivog razvoja predstavljaju plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet. Oni se bave globalnim izazovima sa kojima se suočavamo, uključujući one koji se odnose na siromaštvo, nejednakost, klimu, degradaciju okoliša, prosperitet, mir i pravdu. Ciljevi se međusobno povezuju i da ne ostavljaju nikoga iza sebe, važno je da postignemo svaki cilj i cilj do 2030.


 

Cilj 1: Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima


Cilj 2: Okončati glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu i promovirati održivu poljoprivredu


Cilj 3: Omogućiti zdrav život i promovirati blagostanje za sve u svim dobima


Cilj 4: Obezbijediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnosti cijeloživotnog učenja za sve


Cilj 5: Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i djevojčice


Cilj 6: Osigurati pristup pitkoj vodi i obezbijediti sanitarne uslove za sve


Cilj 7: Obezbijediti pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve


Cilj 8: Promovirati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojan rad za sve


Cilj 9: Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati održivu industrijalizaciju i njegovati inovativnost


Cilj 10: Smanjiti nejednakost između i unutar država


Cilj 11: Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, prilagodljivim i održivim


Cilj 12: Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje


Cilj 13: Poduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promjena i njenih posljedica


Cilj 14: Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj


Cilj 15: Zaštititi, obnoviti i promovirati održivu upotrebu zemaljskih ekosistema, održivo upravljati šumama, suprotstaviti se dezertifikaciji, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta


Cilj 16: Promovirati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima


Cilj 17: Ojačati sredstva primjene i revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj 

 

  Posljedično, koliko vremena preostaje Homo Sapiensu na planeti Zemlji?
glas rezultati