Anketa

Prièica

 

Novu ćemo početi afimativno.

Danas su na repertoaru zanimanja koja najviše cijenimo.

Napose, lijepo je razmišljati, barem pokušati razmisliti o tome da netko/nešto ima naš respect.

U tom hejterskom svijetu...

Naravno, sami morate odlučiti cijenite li zanimanje zato jer je najbolje plaćeno ili smatrate bavljenje njime "sretnim"...

ili je od najvećeg značaja za tzv. "opće dobro".

interesantno, velika većina respektabilnih zanimanja kod nas NISU ujedno i zanimanja koja se najviše traže. a potraga je za konobarima, sobaricama, kuharima...

smatram da to govori o velikoj disproporciji onoga "gdje idemo" od onoga "gdje bismo voljeli ići".

takvo je društvo stalno na rubu odnosno mora puknuti.

  zanimanje koje od punuđenih NAJVIŠE CIJENIŠ je:
glas rezultati